Vol634女神芝芝Booty紫色长裙配开档黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真94P芝芝画语界

Vol634女神芝芝Booty紫色长裙配开档黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真94P芝芝画语界

条文:已成黑风不足证,补肾丸中熟地黄,泽泻茺蔚五味子,细辛山药菟丝良。[31]从气街下行,膝上一尺二寸许,中行左右各三指捺,  上有肉起如伏兔之状,故名伏兔,在此肉起后,交纹中,髀关穴也。

[1]端者,两手或一手擒定应端之处,酌其重轻,或从下往上端,或从外   向内托,或直端、斜端也。又有毒箭二种,交广蛮夷用燋铜作箭镞甚毒,人若中之,才伤皮肉,便闷脓沸烂而死,急饮金汁,外亦用金汁抹之。

膝上五寸中渎穴,膝上二寸阳关寻,阳陵膝下一寸住,阳交外踝上七寸,外丘外踝七寸同,此系斜属三阳分,踝上五寸定光明,踝上四寸阳辅穴,踝上三寸是悬钟,丘虚踝前陷中取,丘下三寸临泣存,临下五分地五会,会下一寸侠溪轮,欲觅窍阴穴何在?新起宜贴三香膏,色紫贴夹纸膏;日久疮色紫黑,贴解毒紫金膏;又年久顽〔月廉〕,疮皮乌黑下陷,臭秽不堪者,用蜈蚣钱法,去风毒,化瘀腐,盖贴黄蜡膏,渐效。

注:[1]公孙穴,主治痰壅胸膈,肠风下血积块,及妇人气蛊等证。车前子一钱 柴胡一钱五分 黄芩一钱 细辛五分 黑参一钱 茺蔚二钱   右为粗末,以水二盏,黑豆三七粒,煎至一盏,去黑豆,空心温服。

【注】[1]掌者,手之众指之本也。外按手法治之,手法详首卷。

[33]从伏兔下行三寸,在伏兔之下陷中,拜揖而取之,阴市穴也。赤者次服四物消风饮;白者次服补中益气汤加防风、蝉蜕、僵蚕、生何首乌治之。

Leave a Reply